Общи условия - STELS

Общи условия

Този сайт се управлява от “СТЕЛС – СТ” ООД, с ЕИК 204690611, и адрес за кореспонденция гр. София, жк. Надежда 2, бл.270А, вх. Б, ет. 5, ап. 32.

В сайта термините „ние“, „нас“ и „нашите“, “онлайн магазина” се отнасят до “СТЕЛС-СТ” ООД. ” СТЕЛС-СТ ” ООД предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие, че приемете всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или купувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържанието.

Прочетете внимателно тези Общи правила и условия за ползване преди да достъпите сайта. Чрез влизане в сайта, вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, не достъпвайте до уебсайта или използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането изрично е ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени. 

СЕКЦИЯ 1 – ТЕРМИНИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията си на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволете на някой от вашите малолетни лица да използва този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторските права).
Не трябва да предавате никакви злонамерени софтуери или вируси или някакъв код с разрушителен характер. Пробивът или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

СЕКЦИЯ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по някаква причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитната карта) може да се прехвърля некодирано и да включва (а) предаване по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на трансфер по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия.

 СЕКЦИЯ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ  НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

СЕКЦИЯ 4 – ПРОМЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предупреждение по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за всяка промяна, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

СЕКЦИЯ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем максимално точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в онлайн магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на компютъра на монитора на всеки цвят ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

Продуктите, които предлагаме, не подлежат на техническа поддръжка след закупуването им, освен ако не е изрично упоменато в Договора за покупка.

За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи, бельо, бански, чорапи, бебешки продукти, епилатори, самобръсначки, четки за зъби, четки за коса и т.н.);

СЕКЦИЯ 6 – РЕКЛАМАЦИЯ

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от СТЕЛС-СТ ООД, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок за отказ, предоставен му от онлайн магазина. Този срок започва да тече от:

  • датата на сключване на Договора за услуги
  • датата на получаването на купената стока от Купувача или трето лицe, различно от превозвача и посочено от Клиента,
    или:

а) когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока;

Клиентът следва да върне Продукта на адрес: гр. София, офис на Еконт Бели Дунав на фирма СТЕЛС-СТ ООД  0894861586

Търговецът се задължава да възстанови платената цена, по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на доставка съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, обслужваща Клиента, не изисква някакви такси:

  • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането (При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.)
  • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Клиента Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца на Сайта.

В случай че не е предложил сам да прибере стоките, Търговецът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство от Клиента, че същите са били изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи и оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

СЕКЦИЯ 7 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които единствено по наша преценка изглежда се правят от дилъри или дистрибутори.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин.
Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и срокове на годност, за да можем да приключим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.
За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

СЕКЦИЯ 8 – ПЛАЩАНЕ

ТЕРМИНИ

„Виртуален ПОС“, „Виртуално терминално устройство ПОС“, „vPOS“ или „Устройство“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет при използване на Карта в Режим „Он-лайн”.
„Карта“ е всяка кредитна или дебитна платежна карта, която представлява платежен инструмент, издаван от Банката или от друг доставчик на платежни услуги – местен или чуждестранен, която карта е обозначена със знак/лого на VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BORICA или друг знак/лого, одобрен/о от съответния издател, и използвана от Картодържател за заплащане на суми дължими на Търговеца, за която карта има осигурена техническа възможност за включване в Системата за електронни плащания.
„Картодържател” е физическо лице – оправомощен държател, на което е издадена Карта въз основа на сключен между него и съответния издател на Картата договор за издаване и използване на платежен инструмент.
„Трансакция” е платежна операция, наредена/разрешена посредством Картата.

Плащане с кредитна/дебитна карта чрез Виртуален ПОС в сигурна среда, предоставен от ДСК Банк ЕАД (DSK, Банката):

Плащането се поддържа on-line в системата за пазаруване от сайта ни.
Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard

Плащане по банков път:

Ако не разполагате с кредитна/дебитна карта, можете да извършите плащането по банков път. Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца.

DSK Bank EAD

България (BG)
BIC / SWIFT: STSABGSF  

IBAN:  BG58STSA93000024592329

След отразяване на Вашето плащане в нашата банкова сметка, ще ви изпратим продуктите.
Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача.

Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за СТЕЛС – СТ ООД, нито ще бъдат съхранявани от СТЕЛС – СТ ООД, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

СЕКЦИЯ 9 

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които ние нито следим, нито имаме контрол или влияние.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „както са налични“, без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и одобрявате условията, по които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

СЕКЦИЯ 10 – ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в някаква транзакция. Жалбите, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

СЕКЦИЯ 11 – КОМЕНТАРИ И ОТЗИВИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни участия) или без заявка от нас, изпращате креативни идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, поща или по друг начин (общо казано, „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме в какъвто и да е носител коментари, които ни препращате. Ние нямаме и нямаме задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да изплатим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на всички коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по собствено усмотрение, за незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или несъмнени по друг начин или нарушаващи интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Общи условия .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никое право на която и да е трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат недобросъвестни или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на свързания уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на друг, освен себе си, или по друг начин да заблудите нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

СЕКЦИЯ 12 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето предоставяне на лична информация през онлайн магазина се регулира от нашата Политика за поверителност.

СЕКЦИЯ 13 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И НЕЗАКОННОСТ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема определена актуализация или дата за опресняване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, който да показва, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

СЕКЦИЯ 14 – ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; б) да привлича други лица за извършване или участие в незаконосъобразни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушава нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуалната собственост на други; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нанасят вреди, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите;  и) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (й) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

СЕКЦИЯ 15 – ГАРАНЦИИ

Ние не гарантираме или представяме че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Изрично се съгласявате, че вашето използване или невъзможност за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакво представителство, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и неспазване.
В никакъв случай „СТЕЛС – СТ“ ООД, нашите директори, служители, филиали, агенти, контрагенти, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за вреди, загуби, претенции или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди от всякакъв вид, включително, без ограничение загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за заместване или други подобни щети, независимо дали се основават на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването на която и да е от услугата или продукти, закупени с помощта на услугата, или от всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание или всякаква загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнала в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори и да бъдете уведомени за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максимално разрешената от закона степен.

СЕКЦИЯ 16 – ДОСТАВКА

Доставките се извършват чрез куриерски фирми Speedy и Еконт.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
– За стоки, поръчани до 15:30 часа българско време – 1 работен ден, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
– За стоки, поръчани след 15:30 часа българско време – 2 работни дни, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
– !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
– СТЕЛС – СТ ООД се ангажира да се свърже с всички клиенти в рамките на 1 работен ден от подаването на заявката на онлайн платформата, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изборените горе условия.
– за поръчки в почивни дни и официални празници, онлайн магазинът се ангажира да се свърже с всички клиенти в рамките на първия работен ден.
– СТЕЛС – СТ ООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, онлайн магазинът се ангажира да информира своевременно купувача.

СЕКЦИЯ 17 

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложима в най-голяма степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Обслужването, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

СЕКЦИЯ 18 – ДОГОВОРНОСТ

Тези Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всички предходни или едновременни споразумения, комуникации и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

СЕКЦИЯ 19 – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услугите, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

 СЕКЦИЯ 20 – ПРОМЕНИ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

СЕКЦИЯ 21 – КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия, може да изпращате на sales@stels.bg